Parametry techniczne:

αw =0,65 (N)  klasa pochłaniania C

Opis produktu:

 • aluminiowa rama 86mm w dowolnym kolorze
 • stabilny montaż
 • solidny system mocowania
 • dbałość o detale
 • wysokiej jakości wydruk
 • indywidualnie dobrana grafika (np. z naszej wirtualnej galerii)

 

Schemat konstrukcji:

 

 

 1. rama aluminiowa 86mm
 2. płyta usztywniająca
 3. mata o właściwościach akustycznych
 4. izolacja
 5. wydruk o wysokiej jakości na tkaninie

 

 

 

Standardowe rozmiary (w cm):

 • 70x90x8,6
 • 90x90x8,6
 • 90x120x8,6
 • 90x150x8,6
 • 120x120x8,6

Wykonujemy obrazy w dowolnym rozmiarze, w orientacji poziomej lub pionowej, ze stabilnym systemem wieszania oraz w szerokiej palecie kolorystycznej ram.

Szczegóły oraz termin realizacji zamówienia zawsze są ustalane indywidualnie.

 


Podstawa prawna:

Ogólne wymagania akustyczne odnośnie budynków określa Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. Od bieżącego roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2017, poz.
2285).
W dziale IX Ochrona przed hałasem i drganiami § 323. został wprowadzony zapis, zgodnie z
którym pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej należy chronić przed hałasem pogłosowym, powstającym w wyniku odbić fal
dźwiękowych od przegród ograniczających dane pomieszczenie. Mówiąc kolokwialnie hałas
pogłosowy to hałas wywołany zbyt długim czasem pogłosu. Zgodnie z definicją jest to czas
potrzebny na spadek poziomu ciśnienia akustycznego o 60 dB od momentu wyłączenia
źródła dźwięku.
Czas pogłosu pomieszczenia ma wpływ nie tylko na zrozumiałość mowy i jakość muzyki
odbieranej muzyki ale też na komfort przebywania w danym pomieszczeniu. Zbyt duży czas
pogłosu powoduje, że wytwarzane dźwięki nakładają się na siebie z dźwiękami
wytworzonymi wcześniej i zacierają ich wyrazistość. Z drugiej strony zbyt krótki czas
pogłosu, spowodowany zbyt dużym pochłanianiem, jest również niepożądany. Wymaga on
źródła dźwięku o większej mocy akustycznej (np. trzeba głośniej mówić) i czyni dźwięk
głuchym, pozbawionym soczystości.
W wyżej wymienionym rozporządzeniu poprzez przywołanie normy PN-B-02151-4:2015-06
Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 4: Wymagania
dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne
prowadzenia badań. szczegółowo określone zostały wymagania dotyczące dopuszczalnego
czasu pogłosu dla pomieszczeń zamkniętych – zaczynając od małych wnętrz, aż po

 • hotele
 • domy wczasowe
 • domy studenckie, internaty,
 • żłobki, przedszkola
 • szkoły, części dydaktyczne domów kultury
 • szpitale
 • sanatoria
 • przychodnie lekarskie
 • budynki administracyjne
 • biura, pomieszczenia typu open space
 • czy galerie handlowe.

W przypadku pomieszczeń typowych dla budownictwa użyteczności publicznej regulacje
prawne dotyczące czasu pogłosu związane są z wymaganiem ochrony przed hałasem, w
tym hałasem pogłosowym. W wielu pomieszczeniach czas pogłosu powinien być regulowany
ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych do odbioru
mowy i muzyki.
W zależności od funkcji pomieszczenia czas pogłosu jest kształtowany albo przez
rozwiązania architektoniczno-budowlane oraz stosowanie odpowiednich adaptacji
akustycznych wnętrza. Istotne znaczenie ma tu także kubatura pomieszczenia oraz
wyposażenie wnętrza, wynikającego z jego funkcji.
Przy kształtowaniu czasu pogłosu w pomieszczeniu kluczową rolę odgrywa znajomość
współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów zastosowanych w analizowanym wnętrzu.
Jest to wielkość opisująca właściwości dźwiękochłonne materiału. Współczynnik

pochłaniania dźwięku może mieć wartość od 0 do 1, gdzie wartość 0 oznacza, że fala
dźwiękowa została w całości odbita od materiału, a 1, że została całkowicie pochłonięta.
Inaczej mówiąc jest to iloraz energii pochłoniętej przez powierzchnię do całkowitej energii
padającej na daną powierzchnię.
Znając parametry projektowanego wnętrza, jego funkcję można na postawie normy określić
wymagany dla danego wnętrza czas pogłosu. Następnie korzystając ze wzorów lub ogólnie
dostępnych w Internecie kalkulatorów dobrać materiały i rozwiązania o określonych
parametrach pochłaniania dźwięku, które zapewnią spełnienie wymagań akustycznych.